അടിവരകൾ

ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2018, ജനുവരി 18, വ്യാഴാഴ്‌ച 0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Shareപ്രണയം.. പഴയ കാലത്തെ പ്രണയം..
പ്രണയം മാത്രമായിരുന്നത്..
പ്രണയം പരിശുദ്ധപ്രണയം..
പ്രണയം മണ്ണിനോട്..മനുഷ്യനോട്..
പ്രണയം സർവ്വചരാചരങ്ങളോട്....
പ്രണയം സ്രുഷ്ടാവിനോട്..
പ്രണയം കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രണയം..
പ്രണയത്തിനായ് ജീവിച്ച്..
പ്രണയത്തിൽ ജീവിച്ച്..
പ്രണയത്താൽ..
പ്രണയത്തിനാൽ..
പ്രണയത്തിനു വേണ്ടി..
പ്രണയിച്ചവർ...
പ്രണയിക്കപ്പെട്ടവർ...
പ്രണയത്തിൽ ജീവത്യാഗം ചെയ്തവർ..
.
പ്രണയം ഇന്നോ ...
പ്രണയമില്ല..ഉള്ളതോ വെറും നാട്യങ്ങൾ..
പ്രണയം പലതും പ്രതീക്ഷിച്ച്..
പ്രണയം പലതും നേടുവാൻ.
പ്രണയം തോല്പിക്കാൻ..
പ്രണയം പ്രതികാരത്തിനായ്..
പ്രണയം ഒരു നേരമ്പോക്ക്..
പ്രണയം ഒരു ജിഹാദ്‌.
പ്രണയം ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ..
പ്രണയം സിനിമാ കൊട്ടകയിൽ..
പ്രണയം പാർക്കുകളിൽ..
പ്രണയം ആളൊഴിഞ്ഞ കോണുകളിൽ....
പ്രണയം ഒരു കാമപൂരണം..
പ്രണയം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്..
പ്രണയമിന്നില്ല..വെറും ലൈനിടൽ
പ്രണയം ചാറ്റ്ബോക്സിൽ..
പ്രണയം..എടാ..എടീ..അത്രയേയുള്ളൂ..
പ്രണയം പൊട്ടിയാ..പോയോ..പോട്ട് പുല്ല്..
പ്രണയം..ഞമ്മക്ക് ഇനീം കിട്ടും..
പ്രണയം..തേപ്പ്, അരപ്പ്, കഴിപ്പ്.
പ്രണയം..ഇതെക്കെയാണോ പ്രണയം.
പ്രണയം മരിച്ച് കഴിഞ്ഞു.
പ്രണയം സംശുദ്ധ പ്രണയം..
പ്രണയം കണ്ണും കണ്ണും കഥപറഞ്ഞത്..
പ്രണയം കടക്കണ്ണാൽ കടാക്ഷമേകിയത്..
പ്രണയം മയക്കുന്ന ചിരിയിൽ വിരിഞ്ഞത്..
പ്രണയം മനതാരിൽ കവിത വിരിയിച്ചത്..
പ്രണയം ..ഹാ..എന്തൊരു പ്രണയം..
പ്രണയം സർവ്വവും പ്രണയം..
പ്രണയം ..പാവം പ്രണയം..
പ്രണയം മരിച്ച് കഴിഞ്ഞു..അല്ല.
പ്രണയത്തെ എല്ലാരും കൊന്ന് കളഞ്ഞു..Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails