അടിവരകൾ

ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2018, ഏപ്രിൽ 14, ശനിയാഴ്‌ച 0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Share
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് വകുപ്പ് 12 മുതൽ 35 വരെ മൗലികാവശങ്ങളാണു...

മൗലികാവകാശങ്ങളിലെ പൊതു വ്യവസ്ഥകള്‍ ഇപ്രകാരം എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു..

വകുപ്പ് 14 - നിയമത്തിന് മുമ്പാകെ സമത്വം 

ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിനകത്ത് ഏതൊരാൾക്കും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമത്വമോ നിയമങ്ങളുടെ സമമായ സംരക്ഷണമോ നിഷേധിക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

 വകുപ്പ് 15 (1) വിവേചനം പാടില്ല 
മതം, വംശം, ജാതി, ലിംഗഭേദം, ജനനസ്ഥലം, എന്നിവയോ അവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോടോ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി രാഷ്ട്രം യാതൊരു പൗരനോടും വിവേചനം കാണിക്കാന്‍ പാടുള്ളതല്ല...

നോട്ട് ദ പോയന്റ്,

മതം ,ജാതി, വംശം ലിംഗം,പ്രദേശം,എന്നിവയുടെയൊന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പൗരനോടും യാതൊരു വിവേചനവും കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതും എം.എൽ.എ യാകട്ടെ, മന്ത്രിയാകട്ടെ, ഏത് കൊലകൊമ്പനുമായിക്കോട്ടെ..നിയമത്തിനു മുന്നിൽ ഏവരും സമന്മാരാണു...

എത്രമാത്രം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയാണു ബി.ആർ. അംബേദ്കർ  ഭരണഘടന ചട്ടക്കൂടൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത്...ആ ഭരണഘടനയാണു തുരുപ്പ് ചീട്ട്..സംഘികളാകട്ടെ, മറ്റ് വിധ്വംസക കൂട്ടങ്ങളാകട്ടെ..അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്കിൽ സർവ്വസ്വവും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ആരുമാകട്ടെ...ശരിക്കൊന്ന് ആഞ്ഞ് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എണ്ണിയെണ്ണി ഏത്തമിടേണ്ടി വരും..അതാണു ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങളായ മതേതരവിശ്വാസികളായ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആകെയുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയും...
.
.

കോൺസ്റ്റിറ്റ്വൻറ് അസ്സംബ്ലിയിൽ അംബേദ്കറുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു...
.
"ഒരു സമൂഹത്തിൻറെ സാമൂഹ്യ ക്രമം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അത് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ബാധ്യതയാക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യമോ അതിൻറെ ഭരണ ഘടനയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക ദേശീയത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല. അതിൻറെ പൌരന്മാർക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരവും വിശ്വാസവും ജീവിതരീതിയും ബോധ്യങ്ങളും പിന്തുടരാനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്."
.
അതായത് കുരുവീ...
.
ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത ഹിന്ദുത്വമാണെന്നും ചിലർ പാടിനടക്കുന്നത് തന്നെ പൗരന്മാരുടെ  ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള കൈയേറ്റമാണ്.

ഡോ: ബി.ആർ.അംബേദ്കർക്ക് ആയിരമായിരം സല്യൂട്ട്...
Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails