അടിവരകൾ

ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2017, ഒക്‌ടോബർ 11, ബുധനാഴ്‌ച 0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Share


അത്രക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു..
അത്രവലിയ ആളാണെന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല..
അറിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണറിഞ്ഞത്
അറിഞ്ഞതൊന്നും ഒന്നുമല്ല..
അറിയാത്തതും തെറ്റിദ്ധരിച്ചതും
ആയി ഒത്തിരിയുണ്ടീയുലകത്തിലെന്ന്.
അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണീയിഷ്ടം
അതെന്ന്മുതലാണെന്നോർമ്മയില്ലെങ്കിലും
അന്നുമിന്നും നെഞ്ചേറ്റുന്നു ഈ മുഖം
അതെത്ര കാലമെന്നറിയില്ലെങ്കിലും
അറിയാമെനിക്ക് ഈ പുരുഷൻ കൊളുത്തിയ ദീപം
അണയില്ലൊരിക്കലും ഈ യുലകമവസാനം വരേക്കും...
Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails