ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2009, ഡിസംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച 4 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Shareവല്ലാത്ത വിശപ്പും ദാഹവും...ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു വല്ലതും കിട്ടുമോന്നു നോക്കാം....വല്ലതും അടിച്ചു മാറ്റാൻ കിട്ടുമോ....?ഹാവൂ.... ഇത്തിരി വെള്ളം പോലും ബാക്കി വെച്ചേക്കില്ല.സാന്റ്വിച്ചാ... ഇത്തിരി പുളിപ്പുണ്ടേലും തിന്നാതെ വഴിയില്ല...

മക്കയിലെ ജബലുന്നൂർ പർവ്വതത്തിനു മുകളിൽ നിന്നും... ഒരു കാഴ്ച്ച
Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails