ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2011, ഏപ്രിൽ 9, ശനിയാഴ്‌ച 21 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Share


 അയാൾ ഒരു സ്ത്രീ ലമ്പടനായിരുന്നു., അയാളുടെ ചെയ്തികൾ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അയാളുടെ  ഭാര്യ അതെല്ലാം സഹിച്ച് തന്റെ വിധിയിൽ പരിതപിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൂടി.., ഒരു നാൾ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്ന നേരം ടി, വി യുടെ കേബിൾ കണക്ഷൻ ശരിയാക്കാൻ വന്ന അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പയ്യനെയും അവളെയും ഒന്നിച്ച് കണ്ടു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അയാൾ അവളെ മൊഴി ചൊല്ലി അവളുടെ  വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്നാക്കി..

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails