ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2017, ജൂൺ 29, വ്യാഴാഴ്‌ച 0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Share

ഇറയോന്റനുഗ്രഹം  തേടി ഞാൻ..
ഇരു കരം നീട്ടി ദുആ ഇരന്നു.
ഇഹപര വിജയം തേടി ഞാനെ..
ഇരവും പകലും ദുആ ഇരന്നു...

അറിയാം ഒരു നാളിൽ എരിഞ്ഞ് തീരും..
ആരോരുമില്ലാതെ മടങ്ങിപ്പോകും..
അസ്റാഈൽ വന്നെന്നെ മാടി വിളിക്കും
അത് കേൾക്കാതെവിടെ ഞാൻ ഓടിയൊളിക്കും..

അകലെ മിനാരങ്ങൾ സാക്ഷിയാകും..
അരികെ മീസാനുകൾ ബാക്കിയാകും...
അളക്കപ്പെടുന്നൊരു നാളു വരും..
അറിയാതതോർക്കുമ്പോളാധി വരും....

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails