ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2017, ജൂലൈ 30, ഞായറാഴ്‌ച 0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Shareഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം
ഒരാളൊരിക്കൽ പറഞ്ഞ് എന്നോട് വഴക്കിട്ടു..
എന്റെ വിയോജിപ്പിൽ യോജിക്കാൻ കഴിയാതെ
ഞാനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും മുറിച്ചിട്ടു..
പിൽകാലത്തെപ്പോഴോ  നിലപാട് തെറ്റാണെന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴും  അംഗീകരിക്കാൻ ജാള്യത
വഴികളിലെവിടെയെങ്കിലും നേർക്ക് നേർ വന്നാൽ
മുഖം തിരിച്ചില്ലെങ്കിലും കണ്ണുകളെങ്ങോ പായിച്ച്
ദ്രുതഗതിയിൽ കടന്ന് പോകുന്നു.എന്തോ മറന്ന പോലെ..
അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മുട്ടി പരിചയം പുതുക്കണമെന്നുണ്ട്..
ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ടാകാം എന്ന് കാത്തിരിക്കയാണു..
കാത്തിരിപ്പ് ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും പിന്നിട്ടു..
രണ്ടറ്റങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത നേർ രേഖ പോൽ രണ്ടാളും..
രണ്ട് ദിശ, രണ്ട് ലക്ഷ്യം ഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു..
Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails