ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2017, ഓഗസ്റ്റ് 31, വ്യാഴാഴ്‌ച 0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍)
Bookmark and Share


ഈദ്, സത്യവിശ്വാസികളുടെ ആഘോഷം...
അല്ലാഹുവിലേക്കു മടങ്ങാനാഗ്രഹിച്ച്,
അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന സത്യവിശ്വാസികള്,
അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള അടുപ്പത്തിന്റെ അനര്ഘനിമിഷങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്നതാണു ഈദ്..
മടങ്ങി എന്നര്ത്ഥം വരുന്ന ആവ്ദ എന്ന അറബി പദത്തില് നിന്നാവാം ഈദ് എന്ന വാക്കുണ്ടായത്.....
മടങ്ങിച്ചേരുന്നതിന്റെ ആനന്ദം- അതാണ് ഈദ്. ..

ഈദുൽ അള്ഹ...
അദ്ഹ എന്നാൽ ബലി എന്നാണ് അർത്ഥം...
ഈ ദുൽ അദ്ഹ എന്നാൽ ബലിപെരുന്നാൾ ..
അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വലിയ പെരുന്നാൾ എന്നാക്കി..പിന്നെ അത് ബല്ല്യപെരുന്നാളും ആയി..
അപ്പോ ബക്രീദ്..
ബക്രീദ് എന്ന വാക്കും പിൽക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലായതാണ്. ബക്കരി ഈദ് ഈ രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ബക്രീദ് ഉണ്ടായതെന്ന് തോന്നുന്നു...ബക്കരി, ബഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ എന്നാൽ ആട്, എന്നർത്ഥം ...ആടിനെ ബലിയറുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ബക്രീദ് ആയി..
ബൈ ദ ബൈ..എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരായിരം ഈദുൽ അളുഹ ആശംസകൾ..

Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails