ബ്ലോഗര്‍ സൂത്രം മെനു ബാര്‍
On 2014, നവംബർ 2, ഞായറാഴ്‌ച 0 comments
Bookmark and Share


ഹിന്ദുവാകട്ടെ, മുസ്ലിമാകട്ടെ, ക്രുസ്തു മതമാകട്ടെ...ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാം...
ഒരു മതവും വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം..
ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം...
ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പ്രണയിക്കാം...
ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം.. വായിക്കാം...
ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുവദിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അതില്‍ ഇടപെടുന്നതിന് ഭരണകൂടത്തിന് പലവിധ പരിമിതികളുണ്ട്..എന്ന് പറയാതെ വയ്യ
അതിനാലാണു അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനും ശരിയാക്കിയെടുക്കാനും ഉള്ള അധികാരം അത് ശ്രീരാമസേന, ഹനുമാന്‍സേന, തുടങ്ങിയ തെരുവുസംഘങ്ങള്‍ക്ക് പുറംകരാര്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്..എന്ന് തോന്നുന്നു..
അവര്‍ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ശരികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തെരുവിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്നു...
ആ ശരികൾ അവർക്ക് ശരിയും മറ്റുള്ള മഹാഭൂരിഭക്ഷത്തിനു സ്വൈര്യക്കേടും ആയി മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം...
നരേന്ദ്ര മോഡി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നെങ്കില്‍, ഇത്തരം സേനകള്‍’തെരുവ് ഭരിക്കുന്നു. അതല്ലേ ശരി,
മോഡിയുടെ മുദ്രാവാക്യം, മിനിമം ഗവര്‍മെണ്ട് മാക്‌സിമം ഗവേണന്‍സ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ..
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണു നടക്കുന്നതും...
മോഡി കേന്ദ്രത്തില്‍ മിനിമം ഗവണ്‍മെന്റ് മാത്രം ഉറപ്പാക്കുമ്പോള്‍, സേനകള്‍ തെരുവില്‍ മാക്‌സിമം ഗവേണന്‍സ് നടപ്പാക്കുന്നു!
നമോ വാകം
Related Posts with Thumbnails

Related Posts with Thumbnails